top of page
BULLET TOV

Privacy verklaring

Algemeen


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Mattanja Lam. De eigenaresse van Praktijk Tov, gevestigd in Capelle aan de IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75972816.

Doel en verwerking contactgegevens


Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Mattanja Lam van Praktijk Tov en cliënt van Praktijk Tov..
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Zodra er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal ik meer persoonsgegevens nodig hebben naast de contactgegevens. Dit gebeurt in de vorm van een intakegesprek. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
– Namen van ouders en kind
– Adresgegevens ouders en kind
– Telefoonnummer ouders en evt. kind
– E-mailadres ouders en evt. kind
– Geboortedatum kind
– Persoonlijke gegevens kind ten behoeve van coaching
– Overige persoonsgegevens en informatie die relevant zijn voor het traject die je actief verstrekt tijdens de sessies, per mail of telefonisch

Verwerking persoonsgegevens


Ik gebruik en verwerk je gegevens om:
– Contact met je op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of naar aanleiding van een coachsessie.
– Overeengekomen diensten in de vorm van coaching ten behoeve van jou en jouw kind te kunnen uitvoeren.
– De betaling van een coachsessie te kunnen afhandelen door het verzenden van de factuur per e-mail.
– Te voldoen aan de wettelijke verplichting die Praktijk Tov heeft voor bijvoorbeeld de belastingaangifte.

 

Beveiliging


Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Mijn telefoon en computer zijn beveiligd met een code.
Mijn site (www.praktijktov.nl) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou.

Cookies


De website van Praktijk Tov gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Wanneer je de website voor het eerste bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over deze cookies. Hierbij zullen wordt er gevraagd om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van de website werken dan misschien niet goed meer.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Niet digitale gegevens:
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Maar laten we daar maar niet van uitgaan.

Bewaartermijnen


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. Door wettelijke en fiscale verplichtingen worden factuurgegevens 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jullie overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 3 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Praktijk Tov werkt er aan mee dat de in de AVG aan jullie toegekende rechten uitgeoefend kunnen worden.
Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in het bezit van mij in te zien, een notitie toe te voegen of te verwijderen. Daarnaast hebben jullie het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door mij en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Tevens hebben jullie de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het gebruik maken van deze rechten kunnen jullie contact opnemen via praktijktov@gmail.com. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.
Omdat ik er zeker moet kunnen zijn dat jij degene bent die dit verzoek doet, zal ik jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Maak op deze kopie de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het identiteitsbewijsnummer en het Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

bottom of page