top of page
BULLET TOV

Training

Merk je dat jouw kind snel onzeker of angstig is en bang om fouten te maken? Niet stevig in zijn/haar schoenen staat? Misschien zelfs somber?

Laat je zoon/dochter dan deelnemen aan 'Fijn: vriendentraining'.

 *De ‘Fijn: Vriendentraining’ is erkend door het Nederlands Jeugd Instituut als bewezen effectief.*

Doel van de training

De 'Fijn: vriendentraining' is een cognitief gedragstherapeutisch programma dat kinderen vaardigheden aanleert waarmee zij hun gedachten en gedrag kunnen aanpakken om weerbaarder te worden. Ze krijgen handvatten om angsten, piekeren en stress de baas te kunnen!  Kortom een life skill waar ze de rest van hun leven profijt van kunnen hebben!

Waarom is ‘Fijn, vriendenprogramma' belangrijk?

​Als kinderen weinig zelfvertrouwen hebben, heeft dat invloed op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met weinig zelfvertrouwen hebben de neiging zich terug te trekken en doen daardoor minder positieve ervaringen op, bijvoorbeeld met leren en vriendjes maken. Dat is niet goed voor hun zelfbeeld. Als een kind een laag zelfbeeld heeft en niet voldoende zelfvertrouwen, kan het bang en somber worden. Hierdoor kan een kind later ook angst- en depressieve klachten krijgen.

Image by Ty Lagalo

Wat leert je kind tijdens het ‘Fijn, vriendenprogramma'?

 • Bij zichzelf lichaamsseintjes herkennen
  die aangeven dat ze boos/bang/ bedroefd of blij zijn.

 • Beter emoties reguleren

 • Versterking van de weerbaarheid

 • Je dapperder voelen in nieuwe of spannende situaties

 • Omgaan met angsten en spanning

 • Sterker worden in het aangeven van grenzen

 • Meer zelfvertrouwen.

 • Rustig blijven in moeilijke situaties

 • Positief over jezelf denken

 • Steun te vragen bij anderen en die steun gebruiken

Ervarend leren

Het vriendenprogramma is een ervarend programma, want kinderen leren vooral spelenderwijs. Ouders krijgen na elke bijeenkomst informatie mee voor thuis, waarin ook oefeningen beschreven staan om samen thuis mee aan de slag te gaan. Zo zullen de vaardigheden in meerdere situaties geoefend worden, zodat het sneller beklijft. Leren met én van elkaar!

Hoe ziet het programma eruit?

Door middel van bewegen, creativiteit, praten en verhalen werken we spelenderwijs aan verschillende thema’s aan de hand van de letters van VRIENDEN:
 

V: Voel gevoelens
Wanneer je leert lichaamsseintjes te herkennen van angst of boosheid, leert je lichaam je waarschuwen wanneer je gespannen bent. Zo leer je op tijd te ontspannen , voordat de emoties de overhand krijgen.

R: Rust en ontspan jezelf
Vaardigheden: Ontspannen door middel van ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen en andere ontspannende activiteiten.

I: Ik kan het! Ik kan het zo goed mogelijk proberen!
Vaardigheden: Het bij zichzelf herkennen en ‘uitdagen’ van negatieve gedachten en deze te vervangen door positieve gedachten. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat gedachten je gevoel en je gedrag beïnvloeden..

E: Een plan van aanpak en het stappenplan
Vaardigheden: Het leren van probleemoplossende vaardigheden. Hierbij kun  je denken aan het aanpakken van angsten door middel van een stappenplan.

N: Netjes gedaan dus beloon jezelf
Vaardigheden: Jezelf leren belonen, ook voor kleine successen. De kinderen ontdekken dat er groei in hen zit en dat kleine stapjes ook beloond mogen worden. Dat geeft hoop en moed voor de lastige situaties op hun weg.

D: Doe je oefeningen, niet vergeten!
Bij deze stap leren we de kinderen dat je moet blijven oefenen om de geleerde vaardigheden te laten beklijven en te verbeteren. Door te oefenen worden er nieuwe verbindingen in de hersenen aangelegd, waardoor de nieuw geleerde vaardigheid steeds makkelijker lukt!

EN: En geniet! ! Blijf rustig voor het leven!

Programma

Praktische informatie

 • Voor kinderen van 5 t/m7 jaar én een groep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar .

 • Een groep bestaat uit maximaal 6 kinderen

 • Er zijn 6 -8 bijeenkomsten op dinsdagmiddag.

 • Er is iedere week een bijeenkomst (tijdens schoolvakanties vindt er geen training plaats).

 • Een bijeenkomst duurt 60 minuten en wordt gehouden in Nieuwerkerk aan de IJssel.

 • De kosten zijn 220- (incl. materialen ).

 • De training start met een persoonlijk intakegesprek met de ouders, waarbij we in kaart brengen waar jouw kind tegenaan loopt en wat de hulpvraag is.

 • De training gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen

bottom of page